Genel

 • :help keyword - kelime için yardımı aç
 • :saveas file - dosyayı farklı kaydet
 • :close - bölümü kapat
 • K - imleç altındaki kelime için kılavuzu aç

İmleç hareketleri

 • h - imleci sola kaydır
 • j - imleci aşağı kaydır
 • k - imleci yukarı kaydır
 • l - imleci sağa kaydır
 • H - ekranın en üstüne kaydır
 • M - ekranın ortasına kaydır
 • L - ekranın en altına kaydır
 • w - bir sonraki kelimenin başlangıcına atla
 • W - bir sonraki kelimenin başlangıcına atla (kelime noktalama işareti içerebilir)
 • e - bir sonraki kelimenin sonuna atla
 • E - bir sonraki kelimenin sonuna atla (kelime noktalama işareti içerebilir)
 • b - bir önceki kelimenin başlangıcına atla
 • B - bir önceki kelimenin başlangıcına atla (kelime noktalama işareti içerebilir)
 • % - eşleşen karakterlere kaydır (varsayılan çiftler: '()', '{}', '[]' - daha fazla bilgi için :h matchpairs komutunu kullan)
 • 0 - satır başına atla
 • ^ - satır üzerindeki ilk boşluk olmayan karaktere atla
 • $ - satır sonuna atla
 • g_ - satırın boş olmayan son karakterine atla
 • gg - dokümanın ilk satırına git
 • G - dokümanın son satırına git
 • 5G - 5. satıra git
 • fx - sonraki x karakter konumuna atla
 • tx - sonraki x karakter konumunun yanına atla
 • Fx - önceki x karakter konumuna atla
 • Tx - önceki x karakter konumunun yanına atla
 • ; - f, t, F veya T hareketlerini tekrar et
 • , - f, t, F veya T hareketlerini geriye doğru tekrar et
 • } - sonraki paragrafa atla (veya fonksiyon/blok, kod yazarken)
 • { - önceki paragrafa atla (veya fonksiyon/blok, kod yazarken)
 • zz - imleci ekranda ortala
 • Ctrl + e - move screen down one line (without moving cursor)
 • Ctrl + y - move screen up one line (without moving cursor)
 • Ctrl + b - tam ekran geri kaydır
 • Ctrl + f - tam ekran ileri kaydır
 • Ctrl + d - yarım ekran ileri kaydır
 • Ctrl + u - yarım ekran geri kaydır
Tip İmleç hareketleri komutlarından önce verilen sayı kadar komut çalıştırılır. Örneğin, 4j 4 satır aşağıya gider.

Ekleme modu - yazma/ekleme modu

 • i - imleçden önce ekler
 • I - satır başına ekler
 • a - imleç sonrasına ekler
 • A - satır sonuna ekler
 • o - şu anki satırın altına yeni satır ekler ekler
 • O - şu anki satırın üstüne yeni satır ekler ekler
 • ea - kelimenin sonuna ekler
 • Esc - ekleme modundan çıkar

Düzenleme

 • r - tek karakterin yerine koyar
 • J - şu anki satırın altına ekler
 • gJ - join line below to the current one without space in between
 • gwip - reflow paragraph
 • cc - tüm satırı değiştirir (yerine koyar)
 • C - change (replace) to the end of the line
 • c$ - satır sonuna kadar değiştirir (yerine koyar)
 • ciw - change (replace) entire word
 • cw - kelimenin sonuna kadar değiştirir (yerine koyar)
 • s - karakteri siler ve metin ile değiştirir
 • S - satırı siler ve metin ile değiştirir (cc komutu ile aynı)
 • xp - iki harfi transpoze eder (sil ve yapıştır)
 • u - geri al
 • Ctrl + r - ileri al
 • . - son komutu tekrarla

Metin işaretleme (görsel mod)

 • v - görsel modu başlat, satırları işaretle, bir komut gir (y-yank gibi)
 • V - görsel modu tüm satırı işaretleyerek başlatır
 • o - diğer işaretlenmiş alanın sonuna gider
 • Ctrl + v - görsel blok moduna başlar
 • O - bloğun diğer köşesine gider
 • aw - kelimeyi işaretle
 • ab - () ile bloklar
 • aB - {} ile bloklar
 • ib - () içerisini bloklar
 • iB - {} içerisini bloklar
 • Esc - görsel moddan çık

Görsel komutlar

 • > - metni sağa kaydır
 • < - metni sola kaydır
 • y - işaretlenmiş metni kopyala
 • d - işaretlenmiş metni sil
 • ~ - harfleri büyükse küçük, küçükse büyük yap

Registerlar

 • :reg - register içeriğini göster
 • "xy - register x içerisini kopyalar
 • "xp - register x'in içeriğini yapıştırır
Tip Registerlar ~/.viminfo içerisinde depolanıyor ve vim'i yeniden başlattığınızda yüklenecektir
Tip Register 0 daima son kopyalama komutunun değerini taşımaktadır

İşaretler

 • :marks - işaretleri listele
 • ma - A işareti için konum belirle
 • `a - A işaretinin konumuna atla
 • y`a - A işaretinin konumundaki yazıyı kopyala

Macros

 • qa - bir makro kaydet
 • q - makro kaydetmeyi durdur
 • @a - bir makro çalıştır
 • @@ - son çalıştırılan makroyu yeniden çalıştır

Kes ve yapıştır

 • yy - tek satır kopyalar
 • 2yy - 2 satır kopyalar
 • yw - kelime kopyalar
 • y$ - satır sonuna kadar kopyalar
 • p - imleç sonrasına yapıştırır
 • P - imleç öncesine yapıştırır
 • dd - satırı (keser) siler
 • 2dd - 2 satırı (keser) siler
 • dw - kelime (keser) siler
 • D - satır sonuna kadar (keser) siler
 • d$ - satır sonuna kadar (keser) siler
 • x - karakter (keser) siler

Çıkış

 • :w - dosyayı kaydet, ama kapatma
 • :w !sudo tee % - dosyayı sudo kullanarak kaydet
 • :wq or :x or ZZ - dosyayı kaydet ve kapat
 • :q - (kaydedilmemiş değişiklikler varsa hata ver) kapat
 • :q! or ZQ - kaydedilmemiş değişiklikleri at ve kapat
 • :wqa - write (save) and quit on all tabs

Ara ve değiştir

 • /pattern - kalıbı ara
 • ?pattern - geriye doğru kalıbı ara
 • \vpattern - 'çok sihirli' kalıp: alfanumerik olmayan karakterleri düzenli ifade (regex) sembolleri olarak yorumlar (kaçış karakteri gerekmez)
 • n - aynı yönde aramaya devam et
 • N - ters yönde aramaya devam et
 • :%s/old/new/g - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashg
 • :%s/old/new/gc - searchAndReplace.commands .colonPercentForwardSlashOldForwardSlashNewForwardSlashgc
 • :noh - eşleşen sonuçların vurgusunu kaldır

Birden fazla dosyada ara

 • :vimgrep /pattern/ {`{file}`} - kalıbı birden fazla dosyada ara
e.g. :vimgrep /foo/ **/*
 • :cn - sonraki eşleşmeye atla
 • :cp - önceki eşleşmeye atla
 • :copen - eşleşmeleri bir pencerede göster

Birden çok dosya ile çalışma

 • :e file - yeni tamponda dosyayı düzenle
 • :bnext or :bn - bir sonraki tampona geçer
 • :bprev or :bp - bir önceki tampona geçer
 • :bd - tamponu siler ve dosyayı kapatır
 • :ls - tüm açık tamponları listeler
 • :sp file - yeni tamponda dosya açar ve pencereyi böler
 • :vsp file - yeni tamponda dosya açar ve dikey olarak pencereyi böler
 • Ctrl + ws - pencereyi böler
 • Ctrl + ww - pencereyi değiştirir
 • Ctrl + wq - pencereyi kapatır
 • Ctrl + wv - pencereyi dikey böler
 • Ctrl + wh - imleci sol pencereye taşır (dikey bölme)
 • Ctrl + wl - imleci sağ pencereye taşır (dikey bölme)
 • Ctrl + wj - imleci aşağı pencereye taşır (yatay bölme)
 • Ctrl + wk - imleci yukarı pencereye taşır (yatay bölme)

Sekmeler

 • :tabnew or :tabnew {page.words.file} - yeni sekmede dosya aç
 • Ctrl + wT - kendi sekmeleri içerisinde şu anki bölünmüş pencereye geçer
 • gt or :tabnext or :tabn - bir sonraki sekmeye geçer
 • gT or :tabprev or :tabp - bir önceki sekmeye geçer
 • #gt - #. sekmeye geçer
 • :tabmove # - şu anki sekmeyi #. pozisyona taşır (sıralama 0'dan başlar)
 • :tabclose or :tabc - şu anki sekmeyi ve tüm pencereleri kapat
 • :tabonly or :tabo - şu anki sekme dışında hepsini kapat
 • :tabdo command - tüm sekmelerde komut çalıştır (örn. :tabdo q - açık tüm sekmeleri kapatır)